Het model van Dilts en Bateson

 

Het model van de zes logische niveaus van denken en verandering is ontwikkeld door Gregory Bateson,

van huis uit antropoloog.

 


Deze logische niveaus zijn van nut om verandering te begrijpen vanuit

een individueel, sociaal of  organisatorisch gezichtspunt.

 

Roberts Dilts maakte gebruik van deze logische niveaus en zette het

om tot een schematische weergave van een zestal posities die elkaar

beïnvloeden. Ze beschrijven telkens een diepere laag, van omgeving

tot kern.

 

Het hiërarchisch hogere niveau heeft (grotendeels onbewust) invloed

op de werking van het daaronder liggende element


Het model biedt inzicht in het belang van interventies op een hoger

niveau dan dat van gedrag of verandering van omgeving.

Het maakt duidelijk waarom mensen wel nieuwe vaardigheden leren,

maar dat niet vanzelfsprekend toepassen. 

 

 

Het model sluit bovendien aan bij de beroemde uitspraak van Einstein:

een probleem kun je niet oplossen op het niveau waar het ontstaan is.