LEVENSEINDE

 

Begeleiding, luisterend oor en informatie bieden als levenseinde-counselor.

 

Centraal in de gesprekken staat het hebben van de eigen regie over de laatste fase van je leven. De kwaliteit van de beslissingen die genomen mogen worden. En de waardige manier waarop je eventueel zelf het levenseinde wilt regiseren.

 

Deze counseling gesprekken zijn vaak uniek; de counselor is nogal eens de enige met wie je op deze manier over het levenseinde kunt spreken.

 

Want hoe voltooid is je leven in deze vorm en hoe onderzoek je of er nog perspectief is voor een verandering naar een passender leven?

 

Lastige dilemma's die juist een non-directieve gesprekspartner vragen om tot zuivere keuzes te komen. Keuzes die tijd en aandacht vragen en waar haast geen goede raadgever is. Keuzes die dus nogal eens meerdere gesprekken nodig hebben om tot helderheid te komen. Die ruimte is er. 

 

Ook is het van belang dat je op tijd nadenkt over de laatste fase in je leven bij het ouder worden. Het komt nogal eens voor dat mensen, die vanuit de eigen regie willen handelen, te laat zijn om vanuit diezelfde eigen regie voorbereidingen te treffen.

Immers, zolang waardige levensbeëindiging vanuit eigen regie in de maatschappij nog niet volwaardig ondersteund wordt (in welke vorm dan ook), zolang zijn de mogelijkheden beperkt en de stappen soms complex.

 

Kijk op de webpagina van de Gezamelijke Levenseinde Counselors voor verdere informatie over de kaders waarbinnen deze unieke vorm van begeleiding plaastvindt.

 


 Contact      

Niets is slecht tenzij gedachten het slecht maken

 W. Shakespeare