LEVENSLOOP CIRKEL

 

Jouw eigen krachten en kwaliteiten

 

De Levensloop Cirkel is opgebouwd uit acht thema's die de krachten en kwaliteiten uitdrukken

die in ieder mens aanwezig zijn. Je huidige evenwicht tussen die acht thema's, je levensverhaal,

is de basis voor jouw Persoonlijke Levensloop Programma met de levensloop Cirkel. 

Het programma omschrijft daarnaast je ontwikkelingsbehoefte en -vermogen:

je doelstelling(en) en je weg:

 

Bezieling en zingeving als missie en visie bij de vraagstelling

Verlangen en vitaliteit om er richting aan te geven

Bewustwording en volwassenheid om verandering in te zetten

Identiteit en samenwerking om het in deze wereld neer te zetten

 

Jouw niveaus binnen de thema's

 

Deze geven de dimensies weer waarin jouw vraagstelling zich kan openbaren. 

Van meer naar je omgeving gericht tot zeer op je zelf betrokken. 

Voor jouw groei en ontwikkeling beweegt je persoonlijke programma zich door alle niveaus heen. 

Ontwikkeling van een niveau biedt oplossingen op de lagere niveaus.

En vraagstelling op een niveau vergt ontwikkeling van hogere niveaus.

 

De Levensloop Cirkel:

8 x 5 vragen en opdrachten; 8 x 5 kansen op ontwikkeling 

 

 Aangepast aan je persoonlijke programma: het gaat om jou.

 En gerelateerd aan elkaar: het gaat om het leven. 

 

 Waar is de Levensloop Cirkel op gebaseerd:

 

 

Contact  

 

 

 

Tussen stimulus en respons is ruimte. Die ruimte is voor ons.

Daarin ligt de vrijheid en de kracht om zelf onze respons te kiezen.

Die keuze bepaalt onze groei en geluk.

   V. Frankl