• Model Teruggroei naar de Oorsprong
    Model Teruggroei naar de Oorsprong

Teruggroei naar de Oorsprong

 

We worden geboren met alles wat we nodig hebben in dit leven: onze

oorspronkelijke krachten en kwaliteiten. Door traditionele processen

ontstaat een gericht zijn op de omgeving in plaats van op ons zelf.

Deze externe krachten en invloeden zijn sturend met betrekking tot

denken en handelen binnen de omgeving. Deze omgeving bepaalt

daarmee de condities voor mens en organisatie. Bewusteloosheid

is het gevolg.

 

 

Door het ont-wikkelen van een zelf-bewustzijn is de mens in staat om

zijn eigen kwaliteiten en krachten te herkennen. Daarmee kan autonoom

invloed uitgeoefend worden op de vorming van het zelf en de omgeving.

Zelfconditionering in plaats van conditionering door de omgeving.

 

 

Dit gedachtegoed is ontwikkeld door Willem Sarlemijn. Door middel van deze methodiek kunnen mensen begeleid worden om zich in dit leven te ontwikkelen tot wat ze vanuit de kern zijn.

Het ondersteunt bij het bewust, bezield en vitaal zijn waardoor ons verlangen, onze volwassenheid en onze zingeving wordt gevormd en we ons thuisvoelen in onszelf, onze identiteit en in het (samen)leven.

 

 

Het resultaat is inzicht (zelfkennis); bewust zijn van persoonlijke drijfveren. Er kunnen, vanuit bezieling en

vitaliteit, eigen keuzes gemaakt worden die raken aan onze zingeving. Door een volwassen, zelfstandige

houding is het mogelijk eigen invulling te geven aan onszelf en daarmee aan de omgeving.