Viktor Frankl

 

 

De Oostenrijkse psychotherapeut Viktor Frankl werd bekend door zijn boek

"de zin van het bestaan" dat hij schreef na jaren van gevangenschap in

de Tweede Wereldoorlog,

Het is een autobiografisch verslag van zijn ervaringen als kampgevangene.

 

 

Wat hij zelf heeeft ervaren  en om zich heen heeft waargenomen was dat een mens

onder alle omstandigheden iets van geestelijke vrijheid kan behouden. De allerlaatste

menselijke vrijheid kan de mens niet worden ontnomen: de keuze om onder alle

omstandigheden zijn eigen houding te bepalen, zijn eigen weg te kiezen.

 

 

Wel gaf hij aan dat slechts enkele mensen in het kamp dit moreel hoge niveau

onder alle omstandigheden konden vasthouden.

 

 

Kern is het geloof in een toekomstdoel (juist in een kamp zeer onzeker), een reden,

een menselijk houvast om er straks nog te willen zijn. Voor Frankl is zingeving de primaire

drijfveer van de mens, vandaar de uitdrukking wil-tot-betekenis: het geven van zin aan

je eigen leven. Dat zoveel mensen tegenwoordig een gevoel van zinloosheid over hun bestaan

hebben noemt Frankl het existentiële vacuüm van de 20e eeuw.